Fönster


Vi tillverkar främst fönster som lämpar sig inom trähusmiljö och för kulturminnesmärkta hus. Fönstrens utformning och profil liknar dem som fönstren tillverkade i början av förra seklet hade. Fönstren värmeisoleras med glaspaket och tätningar i inre ramen. Vid behov ytbehandlas fönstren med linolja och kittas vid inglasning. Fönstren kan tillverkas både som in- eller utåtgående.